Nieuws

17 november 2016

Waterstofgas als alternatief

In 2017 opent het eerste waterstoftankstation in Groningen. In Friesland worden de plannen om waterstofgas als brandstof te gebruiken nadrukkelijk ondersteund. Beter kan niet geďllustreerd worden dat Noord-Nederland voorop wil lopen met de ontwikkeling van deze nieuwe brandstof. Geschikt voor personenauto’s, wegtransport, scheepvaart, ja wat eigenlijk niet.

Lees verder »

 

29 oktober 2016

Skaad oer it waad

Feestelijke ondertekening intentieverklaring Dark Sky
De intentie-overeenkomst voor een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied is afgelopen weekend op een feestelijk manier ondertekend. Met cultuur, inspirerende verhalen en muziek.

Lees verder »

 
Aart Staartjes lęst foar op Sint Ludgerus yn Woarkum

21 oktober 2016

dag van de duurzaamheid

Lutz Jacobi, Aart Staartjes en Hylke Speerstra ha op moandei 10 oktober foarlęzen op in Fryske basisskoalle. Oanlieding: De dei fan de Duorsumens / ‘Dag van de Duurzaamheid’ en de Berneboekenwike. Der is in Frysk ferhaal: In bysűndere pake foarlęzen. Yn Fryslân ha mear dan 130 skoallen meidien. Under de foarlęzers binne in protte pakes en beppes mar ek steateleden, boargemasters, wethâlders en riedsleden fan 16 gemeenten yn Fryslân.

Lees verder »

 

21 oktober 2016

Iepen finster de wrâld űntdekke

Fryske gedichten binne yn mannich poëzijbondel te finen, mar wat foar rol spylje se yn it deistige libben? Yn Fersefilla fertelle ynwenners fan Fryslân oer gedichten dy't har nei oan it hert lizze.

Diel 2: Pyke Kroes út Mantgum, (edukatyf) projektlieder op it męd fan duorsumens.

Lees verder »

 

21 oktober 2016

dag vd duurzaamheid fotoalbum

Lees verder »

 

15 maart 2016

gepimpte afvalbakken

studenten maritieme academie presenteren gepimpte-afvalbakken aan wethouder Boon van de gemeente Harlingen

Lees verder »

 

2 december 2015

Tot op de bodem

Tentoonstelling tot op de bodem geopend door wethouder Isabelle Diks in Pop Up store, zaailand Leeuwarden

Lees verder »

 

9 november 2015

ecologielessen centrale as

laatste ecologieles Centrale As! Voor het laatst dit jaar het veld in geweest met cbs 'de Winde' uit Hurdegaryp.

Lees verder »

 

15 oktober 2015

ôfslúting rioelprojekt

Ôfslútting rioel edukaasje projekt. Op rwzi ljouwert. 107 groepen bern ha yn noard east Fryslân by n wettersúvering west en in gastles krigen fan poepjuf Hilda de Jong

Lees verder »

 

4 juli 2014

Omrop Fryslan

Alsúting project 'Op aventoer by de boer' by hjoed op omrop Fryslân
http://www.omropfryslan.nl/nijs/les-yn-natuermuseum-oer-skries

Lees verder »

 

18 juni 2014

Grutto Amalia Fryslân en Afrika

In juli begint grutto Amalia samen met andere grutto’s (te volgen op www.keningfanegreide.nl ) aan de terugreis naar Afrika. De najaarstrek van de grutto is ook de afsluiting van het succesvolle educatieproject ‘Op Aventoer by de Boer’. In mei en juni hebben 25 boeren, veel vrijwilligers en vogelkenners rondom Leeuwarden, uit Littenseradiel en Zuidwest-Friesland hun krachten gebundeld om kinderen kennis te laten maken met de boerderij, het landschap en de kinderen hebben de weidevogels kunnen spotten. Ruim 1200 leerlingen van ca. 60 klassen hebben ervaren waarom het zo belangrijk is dat het weidelandschap in stand blijft voor de mens, de dieren en de weidevogels die er leven.

Lees verder »

 

16 juni 2014

Op aventoer by Burmania

Een scholekster waarschuwt zijn jongen, omdat de leerlingen van de Professor Wassenberghskoalle van Lekkum aan komen fietsen. De leerlingen waren op vogelsafari in De Mieden bij Lekkum. Dit plas dras gebied is van Folkert en Karin Visser van de Burmania beleefboerderij en ligt onder de rook van Leeuwarden. In het gebied zijn veel weidevogels. Vogelexpert Jan de Boer kon er heel veel van vertellen. Daarnaast maakten de kinderen op 11 juni op speelse wijze kennis met de werkzaamheden op de beleef boerderij, de koeien, kalfjes, kippen, de hond en deden ze wateronderzoek.

Lees verder »

 

16 juni 2014

Project over het riool

Help mijn eendje verdwijnt in het riool

Lees verder »

 

20 februari 2014

De grote grutto race

De voorjaarsvakantie in het Natuurmuseum Fryslân draait dit jaar om de trek van de grutto. En niet alleen de grutto gaat trekken, ook bezoekers maken de reis van Afrika naar Nederland hetzij als fietser hetzij als grutto. In een levend ganzenbordspel, voor deze gelegenheid omgetoverd tot gruttospel, trekken mens en vogel met elkaar op van het Zuiden naar het Noorden. Wie arriveert als eerste in de sappige Friese weilanden?

Lees verder »

 

20 februari 2014

Expositie het jaar van de grutto

Van 15 februari t/m 1 juni 2014 is er in Natuurmuseum Fryslân een expositie rond de grutto te zien. In deze expositie is de grutto het hele jaar door te volgen

Lees verder »

 

26 september 2013

Natuursprong

Op 24 september 600e leerling als deelnemer van natuursprong
 

14 mei 2013

Bij de boer in Zuidwest Fryslân

Feestelijke opening op 16 mei van Natuur, Milieu en Educatieproject 'Bij de Boer in Zuidwest Fryslân'

Lees verder »

 

19 december 2012

18 januari rijden op Groengas

Op 18 januari 2013 ervaringsmiddag over rijden op Groengas bij Autoschat in Burgum

Lees verder »

 

9 oktober 2012

Beste erfgoededucatieprojecten

'Doen als toen' educatieproject bij de Sűkerei en Mark en Ant voor de Stichting Markant zijn genomineerd als beste erfgoededucatieprojecten 2012 van Friesland

Lees verder »

 

15 juni 2012

IJsselmeervissen groot succes

Verslag van leerling basisschool De Gielguorde over educatief IJsselmeervissen

Lees verder »

 

16 april 2012

Start educatief IJsselmeervissen

Op vrijdag 27 april a.s vindt de lancering plaats van een uniek educatieproject IJsselmeervissen. Kinderen van verschillende basisscholen gaan de komende maanden met beroepsvissers vissen op het IJsselmeer.

Lees verder »

 

23 maart 2012

Mark en Ant in musea

Samen met gedeputeerde JanneWietske de Vries lanceerden Mark en Ant op 13 april jl. het project voor jonge gezinnen in de Schierstins te Feanwâlden.

Lees verder »

 
arriva Groengas bus

20 maart 2012

Arriva krijgt busvervoer

De stadsdienst Leeuwarden gaat over op groen gas.

Lees verder »

 
provincie Fryslan met haar stand

26 februari 2012

Event Groen zeer geslaagd

Met ruim 10.000 bezoekers is het eerste duurzaamheidsevenement in Nederland bijzonder geslaagd.

Lees verder »

 
Pyke Kroes Advies | Leeuwarden | 06-12859487 |