16 juni 2014

Op aventoer by Burmania

Een scholekster waarschuwt zijn jongen, omdat de leerlingen van de Professor Wassenberghskoalle van Lekkum aan komen fietsen. De leerlingen waren op vogelsafari in De Mieden bij Lekkum. Dit plas dras gebied is van Folkert en Karin Visser van de Burmania beleefboerderij en ligt onder de rook van Leeuwarden. In het gebied zijn veel weidevogels. Vogelexpert Jan de Boer kon er heel veel van vertellen. Daarnaast maakten de kinderen op 11 juni op speelse wijze kennis met de werkzaamheden op de beleef boerderij, de koeien, kalfjes, kippen, de hond en deden ze wateronderzoek.

Vooraf kregen de kinderen op school een theorieles over de  weidevogels. Aansluitend brachten ze een bezoek bij de boer en gingen de kinderen zelf aan de slag. Doel is dat de kinderen spelenderwijs het leven op en rond de boerderij leren kennen. En dat is gelukt. De kinderen gingen koeien observeren, het gras opmeten, uitrekenen hoe vaak de tankauto de melktank leeg moet halen, voelen dat een tong van een kalfje ruw is en het heerlijk vindt om op je handen te likken. Schoon bleven de kinderen ook niet toen ze sloot onderzoek moesten doen.

Het bezoek van de kinderen van De Professor Wassenbergskoalle aan de beleefboerderij Burmania maakt onderdeel uit van het educatieproject ‘Op Aventoer by de Boer’. Groepen kinderen van meer dan 30 scholen in Zuid West Friesland, Littenseradiel en rond Leeuwarden brengen een bezoek aan boeren die zich naast hun dagelijkse werkzaamheden ook inzetten voor weidevogels.  Kinderen weten te weinig van weidevogels. De kinderen hebben de kievit, grutto en scholekster gezien, maar ook een kiekendief en heel veel kraaien. De kinderen leerden wie de Kening fan ‘e Greide is: de grutto.

Op Aventoer by de Boer is een initiatief van de Friese Milieu Federatie, Kening fan ‘e Greide, Provincie Fryslân, Woudsend 1816, Landschapsbeheer, Fryske Gea, Natuurmuseum Fryslân, IVN Fryslân, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Mar en Klif, Bond voor Friese Vogelwachten en de deelnemende boeren. 

 

« terug naar het nieuwsoverzicht


Pyke Kroes Advies | Leeuwarden | 06-12859487 |