18 juni 2014

Grutto Amalia Fryslân en Afrika

In juli begint grutto Amalia samen met andere grutto’s (te volgen op www.keningfanegreide.nl ) aan de terugreis naar Afrika. De najaarstrek van de grutto is ook de afsluiting van het succesvolle educatieproject ‘Op Aventoer by de Boer’. In mei en juni hebben 25 boeren, veel vrijwilligers en vogelkenners rondom Leeuwarden, uit Littenseradiel en Zuidwest-Friesland hun krachten gebundeld om kinderen kennis te laten maken met de boerderij, het landschap en de kinderen hebben de weidevogels kunnen spotten. Ruim 1200 leerlingen van ca. 60 klassen hebben ervaren waarom het zo belangrijk is dat het weidelandschap in stand blijft voor de mens, de dieren en de weidevogels die er leven.

 Op vrijdag 27 juni zwaaien 100 kinderen grutto Amalia uit op een spectaculaire manier in het Natuurmuseum Fryslân. Met Afrikaanse trommels en een Marrokaans, Fries skriezen lied wordt Amalia uitgeleid. Onder leiding van Herman Peenstra, de Friese accordeonist, en Basil Maneka, de Afrikaanse trommelaar, studeren de kinderen het nieuwe ‘skriezen’ lied in. Met dit lied wordt de culturele brug geslagen tussen Afrika en Fryslân. De twee thuislanden van de grutto Amalia. Tevens zullen de kinderen nog workshops volgen waarbij de weidevogel centraal staat.

Het programma:
09.00 – 09.30 Ontvangst met koffie/ thee, limonade voor de leerlingen; de leerlingen maken een grutto snavel
09.30 – 11.00 start verschillende workshops
11.00 – 11.30 Amalia muzikaal uitzwaaien (persmoment)

U bent welkom op 27 juni in het Natuurmuseum Fryslân, schoenmakersperk 2, 8911 EM, Leeuwarden.

Op Aventoer by de Boer is een initiatief van Friese Milieu Federatie, Kening fan ‘e Greide, Provincie Fryslân, Woudsend 1816, Landschapsbeheer, Fryske Gea, Natuurmuseum Fryslân, IVN Fryslân, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Mar en Klif, Bond voor Friese Vogelwachten en deelnemende boeren.

 

« terug naar het nieuwsoverzicht


Pyke Kroes Advies | Leeuwarden | 06-12859487 |