20 maart 2012

Arriva krijgt busvervoer

arriva Groengas bus
De stadsdienst Leeuwarden gaat over op groen gas.

Arriva krijgt busvervoer Noord- en Zuidwest-Fryslân

In een groot deel van Fryslân rijden per 9 december 2012 bussen van Arriva. Het provinciebestuur heeft 20 maart de concessie gegund aan Arriva, omdat ze het best scoort op zowel kwaliteit als prijs. De andere inschrijvers waren Connexxion en Qbuzz.

Gedeputeerde Johannes Kramer is blij met de uitslag: "Arriva biedt mear as it pakket fan easken dêr't om frege wie. Njonken in sterk haadnetwurk mei busferbinings is der jild foar ekstra foarsjennings op it plattelân. Yn ‘e mande mei Provinsjale Steaten bepale wy hoe't en wêr't wy dy ynsette sille." Een van opties is een proef waarbij de Opstapper (bus op afroep) en WMO-vervoer gebundeld worden. De aansluitingen en overstapmogelijkheden verbeteren aanzienlijk, ook ten opzichte van de trein.

Groen
De stadsdienst Leeuwarden gaat over op groen gas. Alle stadsbussen rijden vanaf 9 december op de duurzame brandstof. Er komt een speciaal gasvulpunt in Leeuwarden. Daarnaast koopt de provincie zes elektrische bussen die op Schiermonnikoog gaan rijden. In de loop van de concessie kijkt de provincie of het rijden op groen gas kan worden uitgebreid naar de streekbussen. Dit is nu nog te duur. Arriva gaat wel met nieuwe bussen rijden die aan de schoonste uitstootnormen voldoen.

 

« terug naar het nieuwsoverzicht


Pyke Kroes Advies | Leeuwarden | 06-12859487 |