Wie is Pyke?

Opleiding

In 1986 ben ik gestart op de Middelbare Bosbouw en Cultuurtechnische School te Velp. Vervolgens in Groningen op het Van Hall Instituut milieukunde gestudeerd. Omdat ik graag met kinderen werk en natuur- en milieueducatie mij erg aan het hart gaat, heb ik in 2007 de verkorte opleiding aan de PABO afgerond. Deze opleidingen heb ik in mijn werkzaamheden samengevoegd.

 

Werkervaring

Ingenieursbureau Oranjewoud te Heerenveen was mijn eerste werkplek. Als jongeste bediende werd ik voor alle voorkomende werkzaamheden ingezet. Van het boren in de grond tot het schrijven van milieuzorgrapporten, van biologisch onderzoek op de Waddenzee tot het controleren van milieuvergunningen bij boerenbedrijven. Hier heb ik vooral geleerd om projectmatig te werken, offertes en rapportages te schrijven en in de huid te kruipen van en mee te denken met opdrachtgevers.

 

Daarna bij de Provincie Fryslân als senior vergunningverlener aan de slag gegaan. Hier heb ik vooral geleerd hoe een overheid functioneert, het beoordelen van vergunningaanvragen, het schrijven van vergunningen en wettelijke en ambtelijke taal vertalen naar burgers.

 

Na de pabo ben ik als invalkracht basisonderwijs aan de slag gegaan. Hier heb ik vooral geleerd om kennis over te dragen, maar ook een klas te managen en te organiseren. 

 

In 2008 ben ik als zzp-er gestart.

 

Werkwijze als zelfstandige

Mijn werkwijze is gebaseerd op onderzoekend en ontwerpend leren. Dit leren kent een stappenplan. Door het invullen van dit stappenplan wordt er structuur geboden, waardoor met de opdrachtgever heldere afspraken gemaakt kunnen worden over vraagstelling, doelstellingen en resultaten.

 
Pyke Kroes Advies | Leeuwarden | 06-12859487 |